Filmpjes

Staal biedt ieder leerjaar nieuwe spellingcategorieën aan. Tevens herhalen de leerlingen de spellingcategorieën van voorgaande leerjaren.
Hieronder ziet u een overzicht van de nieuwe spellingcategorieën per leerjaar, met hierbij een interessante en grappige uitleg van de juffen en meesters van de Sint Jozefschool.
Leuk voor u en uw kind om de spellingcategorieën beter te leren kennen!


Klik op het categoriewoord 
voor een filmpje met uitleg.

Uitleg
   
Groep 3  
Hakwoord Je schrijft het woord zoals je het hoort.
Zingwoord  Ik schrijf een -ng.
Luchtwoord ​Ik schrijf een korte klank + cht.
​Behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt.
Plankwoord Ik hoor een /ngk/, maar ik schrijf nk.
Oor/eer/eur/eel ​Ik hoor een korte klank maar ik schrijf ooee of eu.
Aai/ooi/oei ​Ik hoor /j/, maar ik schrijf i. 
Eeuw/ieuw woord
​Ik denk aan de u. 
   
Groep 4  
Langermaakwoord Ik hoor /t/, maar ik schrijf t of d.
Voorvoegsel  Woorden met ge-, be- en ver-
Ik hoor een /u/, maar ik schrijf een e. 
Klankgroepenwoord   
Verkleinwoord  grondwoord + -je, -pje of -tje
Ik hoor /u/, maar ik schrijf e. 
Achtervoegsel  Ik hoor /-luk/, maar ik schrijf -lijk.
Ik hoor /-ug/, maar ik schrijf -ig. 
   
Groep 5   
Kilowoord  Ik hoor /ie/, maar ik schrijf i. 
Komma s woord  Ik hoor /s/, maar ik schrijf 's. 
Centwoord  Ik hoor /s/, maar ik schrijf c. 
Komma s meervoud  Eindigt het woord op een lange klank? Dan gebruik ik bij het meervoud 's. Behalve bij de ee, die doet niet mee. 
Politiewoord  Ik hoor /tsie/, maar ik schrijf tie. 
Colawoord  Ik hoor /k/, maar ik schrijf c. 
Tropischwoord  ​Ik hoor /ies/, maar ik schrijf isch. 
   
Groep 6  
Taxiwoord  ​Ik hoor /ks/, maar ik schrijf x. 
Chefwoord ​Ik hoor /sj/, maar ik schrijf ch.
Theewoord  Ik hoor /t/, maar ik schrijf th. 
Caféwoord  Ik hoor /-ee/, maar ik schrijf é. 
Cadeauwoord  Ik hoor /oo/, maar ik schrijf eau
Routewoord  Ik hoor /oe/, maar ik schrijf ou. 
Garagewoord  Ik hoor /zj/, maar ik schrijf g. 
Lollywoord  Ik hoor /ie,j,i/, maar ik schrijf y. 
Tremawoord  Puntjes op de ... 

​Groep 7 
 
Militairwoord ​Ik schrijf air
Trottoirwoord Ik hoor /waar/, maar ik schrijf oir.
Koppelteken Bij samenstellingen met een aardrijkskundige naam.
Bij samenstellingen met oud- en ex- en klaar-over.
Bij samenstellingen met een klinkerbotsing.
Bij samenstellingen met een afkorting.
Latijns voorvoegsel Ad-, ab-, ob-, sub-.
Trema meervoud ​grondwoord + ën.
Behalve bij: oliën, bacteriën, poriën, financiën, koloniën.
Tussen e ​Er komt een tussen -e- bij een samenstelling
- wanneer de samenstelling een bijvoeglijk naamwoord is.
- wanneer het eerste woord geen zelfstandig naamwoord is.
- wanneer het eerste woord geen meervoud heeft, of een meervoud met -es heeft.
- wanneer het eerste woord zon, maan of koningin is.