Tussen de middag...

Waarom is er een middagpauze op de Sint Jozef? 

Vanuit onze kijk op onderwijs en opvoeding is er gekozen om geen continu rooster te hanteren op de Sint Jozefschool. Er is op onze school een middagpauze tussen 12:00u en 13:15u. Wij geloven namelijk dat het onderbreken van de lesdag een belangrijk onderdeel van leren en ontwikkelen is. Het helpt om rust te nemen tussen de middag en zo te komen tot het verwerken van inzichten en nieuwe ideeën. Fris kan er dan 's middags opnieuw geleerd en gewerkt worden. In onze informatiefilm ziet u meer over onze zienswijze terug. Klikt u hier voor de film. Bent u niet in de gelegenheid om kinderen tussen de middag thuis te laten eten en pauze te laten nemen? Onderstaand leest u meer over de opvangmogelijkheid op school die wij tussen de middag organiseren. Dit is een opvang dienstverlening die tegen betaling afgenomen kan worden.

Aanmelden voor opvang, prijsstelling en inhoud.

U kunt hier het aanmeldingsformulier voor regelmatig overblijven downloaden.

Hiermee kunt u uw kind of kinderen abonneren voor het overblijven tussen de middag. Kinderen die overblijven kunnen op school (zelf meegenomen) eten opeten. Daarna kunnen zij een vrijetijdsbesteding met opvangmedewerkers bijwonen. Zo kunt u, wanneer u niet thuis bent tussen de middag, toch uw kinderen op onze school hebben. Deze overblijfdienst is een opvangservice die u koopt. Afname van deze betaalde service en deelname hieraan is dus vrijblijvend.
Voor een abonnementsplek betaalt u 3,30 euro per keer. Wanneer uw kind los een keertje overblijft is het niet noodzakelijk om het aanmeldformulier in te leveren. We registreren de losse overblijfmomenten en u ontvangt een factuur voor de financiële afhandeling. Geeft u vooral geen contant geld mee naar school. Het tarief voor los overblijven is 4,50 euro.
De opvang is rijk voorzien van inhoud. Kinderen kunnen hier dagelijks zelf een keuze voor maken. Denkt u daarbij aan zaken als Judo, muziek maken, dansen, buitenspelen, lezen, film kijken, werken aan kunstprojecten, schaken, knutselen, handwerken, VR brillen, 3D printen etc. etc.

Betaling overblijfkosten.

Wanneer uw kind of kinderen overblijven ontvangt u hiervoor in september van het lopende schooljaar een rekening. Voor alle duidelijkheid: u ontvangt dus altijd een persoonlijke rekening voor de overblijfkosten. Deze rekening geven wij aan de kinderen mee in een gesloten envelop. Voor kinderen die later in het schooljaar starten (nieuwe kleuters) wordt tussentijds een rekening opgemaakt en meegegeven. Wij verzoeken u de rekening te voldoen in de aangegeven termijnen, onder vermelding van het juiste factuurnummer. Daarmee controleren we onze administratie en kunnen onnodige aanmaningen voorkomen worden. Wanneer betaling uitblijft kunt u, na herhaalde aanmaning, helaas geen gebruik meer maken van de overblijfservice.
Heeft u problemen om de overblijf af te nemen en is er hulp nodig? Dan staan we u natuurlijk bij. Neemt u ook dan contact op met de directie: daphnedragt@siko.nl 

Contact overblijf.

De overblijfcoördinatie ligt in handen van mevrouw Daphne Dragt, adjunct-directeur van de school. U kunt haar telefonisch bereiken onder nummer 06-15861848. Per e-mail is zij bereikbaar via daphnedragt@siko.nl  

Overblijfreglement.

Het overblijfreglement leest u hier terug.