Tussen de middag...

is er onze school een middagpauze tussen 12:00 uur en 13:15 uur. Bent u niet in de gelegenheid om uw kinderen tussen de middag thuis te laten eten? We organiseren overblijven op school. 

Aanmelden voor overblijven

Kinderen die overblijven kunnen op school hun zelf meegebrachte lunch eten. Daarna kunnen zij meedoen aan een activiteit die de opvangmedewerkers organiseren. Kinderen kunnen dagelijks zelf een keuze maken. Denkt u daarbij aan zaken als Judo, muziek maken, dansen, buitenspelen, lezen, film kijken, werken aan kunstprojecten, schaken, knutselen, handwerken, VR brillen, 3D printen etc. 

Kosten

Voor overblijven op basis van een abonnement betaalt u € 3,30 per keer. U kunt hier het aanmeldformulier voor regelmatig overblijven downloaden. Hiermee kunt u uw kind of kinderen abonneren voor het overblijven op school.

Het tarief voor incidenteel overblijven bedraagt € 4,50 per keer. Wanneer uw kind incidenteel overblijft is het niet noodzakelijk om het aanmeldformulier in te leveren. We registreren de losse overblijfmomenten en u ontvangt een factuur voor de financiële afhandeling. Geeft u vooral geen contant geld mee naar school.

Betaling 

Wanneer uw kind of kinderen overblijven ontvangt u hiervoor in september van het lopende schooljaar een rekening. Voor alle duidelijkheid: u ontvangt dus altijd een persoonlijke rekening voor de overblijfkosten. Voor kinderen die later in het schooljaar starten (nieuwe kleuters) wordt tussentijds een rekening opgemaakt en meegegeven. Wij verzoeken u de rekening te voldoen in de aangegeven termijnen, onder vermelding van het juiste factuurnummer. Daarmee controleren we onze administratie en kunnen onnodige aanmaningen voorkomen worden. Wanneer betaling uitblijft kunt u, na herhaalde aanmaning, helaas geen gebruik meer maken van de overblijfservice.
Heeft u problemen om de overblijf af te nemen en is er hulp nodig? Dan staan we u natuurlijk bij. Neemt u ook dan contact op met de directie: daphnedragt@siko.nl 

Contact

De overblijfcoördinatie ligt in handen van mevrouw Daphne Dragt, adjunct-directeur van de school. U kunt haar telefonisch bereiken onder nummer 06-15861848. Per e-mail is zij bereikbaar via daphnedragt@siko.nl  

Overblijfreglement

Het overblijfreglement leest u hier terug.