Klachtenregeling

Onze school heeft een klachtenregeling waar u bij voorkomende situaties gebruik van kunt maken. Natuurlijk hopen we in een vroeg stadium ongenoegen en gronden tot klachten in dialoog te kunnen voorkomen of te kunnen oplossen. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan kunt u een klacht indienen volgens de klachtenregeling zoals deze gehanteerd wordt door SIKO de stichting waar onze school onder valt.

U vindt via deze link de klachtenregeling van SIKO en haar scholen.