Partners

SCHOOL 4 STARS

Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn School 4 Stars en de Sint Jozefschool een samenwerking aangegaan. Zowel op de dag als na schooltijd worden er lessen gegeven. Bij de overblijf (middagpauze) met extra aanbod in het kader van kunst- en cultuureducatie en 21e eeuwse vaardigheden. Na schooltijd als unieke mogelijkheid voor uw kind om haar of zijn talent voor wat betreft muziek, theater, dans of grafische kunst te ontwikkelen. Uniek is ook het aanbod taalonderwijs: Engels, Spaans, Chinees, Russisch. Elke taal wordt gegeven door native speakers, opdat een optimale uitspraak gewaarborgd is. Uiteraard is de lesmethode interactief. De dialoog staat voorop. Naast grote aandacht voor de woordenschat wordt ook aandacht besteed aan de cultuurachtergrond van elke taal. De naschoolse activiteiten vinden enkel plaats op locatie bij voldoende aanmeldingen. Wanneer er niet genoeg aanmeldingen zijn kun je deelnemen aan de activiteiten op de Rotterdamse locatie. De directeur van School 4 Stars Arts is in principe elke dinsdag en vrijdag na schooltijd op onze school aanwezig. Meer informatie? Klik hier

Parochie en kerk

We werken samen met Rooms Katholieke parochie 'De Goede Herder'. Meer informatie over deze partner vindt u op: www.goedeherderparochie.nl

Ook bezoeken we vier keer per jaar de Liduina Basiliek voor een viering. Deze viering wordt volledig door de school georganiseerd. De viering is op inhoud aangepast plaats voor groep 1-4 en groep 5-8. Meer informatie over de Liduina Basiliek vindt u op: https://www.liduinabasiliek.nl/