Aanmelding nieuwe leerling

Bij een volledig nieuwe aanmelding:

Voor iedere nieuwe aanmelding is een persoonlijke kennismaking op onze school de gewoonte.

Mailt u bij interesse voor een nieuwe aanmelding naar ons via inschrijvingenjozefschoolschiedam@siko.nl 
Wilt u daarbij de naam en de geboortedatum van uw kind en ook uw telefoonnummer vermelden. Mocht u een voorkeur hebben voor een bepaald dagdeel om af te spreken voor een kennismaking? Geeft u dat dan ook aan in het mailbericht. 
 
Tijdens het kennismakingsgesprek, onder lestijd, wordt uitleg gegeven over de zienswijze en werkwijze op de Sint Jozefschool. U krijgt ook een rondleiding. Zo ziet u in de praktijk hoe ons onderwijs gegeven wordt. In overleg wordt bekeken of de Sint Jozefschool de juiste school is voor uw kind. 

Voor de start van de schoolloopbaan en de werkwijze die wij daarbij hanteren, verwijzen wij naar onze schoolgids.

Broertjes/zusjes

Voor het inschrijfformulier van de Sint Jozefschool is natuurlijk geen nieuwe kennismaking nodig. Mailt u ons voor een speciaal inschrijfformulier: inschrijvingenjozefschoolschiedam@siko.nl 
Het formulier kunt u invullen en op school afgeven.

Verhuizing en zij-instroom:

Stuurt u ons op gelijke wijze bericht als bij nieuwe aanmeldingen. Zij-instroom en plaatsing van leerlingen ouder dan vier jaar gebeurt op basis van beschikbare leerlingplaatsen en weging van de onderwijsbehoefte.