Ouderbijdrage

Vanuit de ouderbijdrage wordt een groot aantal zaken gefinancierd welke niet vanuit de normale onderwijsbudgetten gefinancierd kunnen worden.
Denkt u bijvoorbeeld aan de onkosten voor de verschillende festiviteiten op school als Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, sportdag. Ook worden zaken gefinancierd als extra onkosten voor ouderinformatie, afscheid groepen 8, extra aandacht aan de kinderen van de groepen 2 bij hun overgang naar de groepen 3, vergaderkosten MR, enzovoort. Onderdeel van de ouderbijdrage is de bijdrage klassenouders van 5 euro; de klassenouders gebruiken deze bijdrage voor hun activiteiten in de groep van uw kind (verjaardag leerkracht, attenties bij langdurige ziekte, enzovoort).
Naast de ouderbijdrage wordt een bijdrage gevraagd voor de schoolreis (vanaf groep 2), voor de Oosterhoutweek (groep 8) en het afscheid van de groepen 8.
 

Vrijwillig

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Natuurlijk hopen wij dat alle ouders deze bijdrage ook voldoen. Al een aantal jaren ligt het percentage deelnemende ouders bijzonder hoog.
Bijdragen voor schoolreis en Oosterhout en afscheid groep 8 moeten kostendekkend blijven. Wanneer hier onvoldoende voor wordt bijgedragen zijn wij helaas genoodzaakt deze activiteiten af te gelasten.
 

Termijnen

U kunt betalen termijnen. Ouders met een kind in groep 8 kunnen gezien de hoogte van de bijdrage betalen in drie termijnen.

Wijze van betalen

U ontvangt een factuur met daarop de betalingsgegevens. Graag bij de betaling de gegevens van uw kind(eren) vermelden: voornaam, achternaam en groep van uw kind(eren). Vermeld altijd het unieke factuurnummer om onnodige aanmaningen te helpen voorkomen.

Vragen/opmerkingen

Mochten financiën een beletsel zijn, neemt u dan met de directie van de school contact op om samen een oplossing hiervoor te zoeken. Ook als u andere vragen of opmerkingen heeft ten aanzien van de ouderbijdragen kunt bellen (010-4263900) of mailen naar Margaret Cramers of Daphne Dragt.

Het innen, administreren en beheren van de ouderbijdragen is een omvangrijke klus, die door één van de ouders van onze kinderen op vrijwillige basis geklaard wordt. Door uw medewerking en spoedige actie hopen we telkens weer de financiële afwikkeling vlekkeloos te laten verlopen.