Gezinsspecialist

Soms zit een kind niet lekker in zijn vel…
Het kan zich soms anders gedragen of moeilijker
te hanteren zijn. Ook het spelen, leren en omgaan met vriendjes en vriendinnetjes kan tot problemen leiden.

Als een kind zich niet fijn voelt, kan het zich soms anders gedragen of moeilijk te hanteren zijn. Ook het leren op school en het omgaan met vriendjes of vriendinnetjes kunnen tot problemen leiden. Er kunnen moeilijkheden zijn op de basisschool, in uw gezin of in de directe omgeving van het kind.  Om uw kind en uzelf in deze omstandigheden zo goed mogelijk te helpen, kunt u een beroep doen op de gezinsspecialist, mevr. Van Poppel.

De gezinsspecialist werkt met uw wijk ondersteuningsteam samen en voert regie waar nodig, zodat de juiste hulp in uw nabijheid aangeboden kan worden. Het wijkondersteuningsteam bestaat uit professionals die werken in de wijk waar u woont. De Sint Jozefschool werkt altijd volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zoals wettelijk is vastgelegd voor primair onderwijs instellingen.

Aanmelding

Via de leerkracht, intern begeleider of rechtstreeks met kunt u contact opnemen met de gezinsspecialist:
vanpoppel@wotschiedam.nl

Werkwijze

De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders geeft de gezinsspecialist na gesprekken alleen relevante informatie voor de school door aan de intern begeleider.