Welkom op de website van RKBS Sint JozefBeste bezoeker van onze website!


Met gepaste trots heten wij u van harte welkom op onze website.
De diverse pagina's leveren u het bewijs dat een school met een enorm rijke historie tevens bijzonder vooruitstrevend kan zijn. Ongetwijfeld kunt u zich na uw 'bezoek' een goed beeld vormen van de Sint Jozefschool. 

Klikt u hier voor onze kennismakingsfilm waarin we onze visie op onderwijs toelichten.

Als u persoonlijk en informeel kennis wilt komen maken, dan bent u van harte welkom. Vanwege de coronacrisis is dit tijdelijk vertraagd.
Neemt u gerust telefonisch via 010-4263900 of per e-mail via info@jozefschool-schiedam.nl contact met ons op om een afspraak te maken.

Nogmaals veel kijk-, en leesplezier op onze website gewenst!


                                      

Bijzonderheden vanuit de coronacrisis.

We werken op hoofdlijn volgens het protocol dat de overheid hanteert voor het primair onderwijs. 

Denkt u daarbij aan extra handen wassen, goed ventileren en natuurlijk hoesten en niesen in de elleboogholte. Voor kinderen met klachten die pas
sen bij het coronavirus (hoesten, koorts, geur en/of smaakverlies) adviseren wij u om altijd te testen via de GGD. 

Verder geldt dat we onze lessen niet willen laten uitvallen. De kinderen hebben we het liefst zo veel als mogelijk op school. In onze aanpak werken we daarom nu als volgt: 

1) Bij één positieve besmetting in de klas geldt een verscherpt snottebellen beleid. Preventief sturen we dan alle kinderen met verkoudheidsverschijnselen naar huis om te testen en/of quarantaine te houden. We geven die kinderen direct lesmaterialen mee. Ze krijgen dan afstandsonderwijs via MOO en MS-teams. De rest van de klas kan hierdoor gewoon naar school blijven komen. Pas na overleg met school komen kinderen weer terug. 


2) Vanaf meerdere positief geteste kinderen
/medewerkers in een klas plegen we overleg met de GGD om, indien nodig, de hele klas preventief in quarantaine te zetten. We proberen te vermijden dat er een kettingreactie ontstaat van opeenvolgende besmettingen in een groep.
 


3) We nemen onze verantwoordelijkheid voor alle leerlingen en gezinnen door gerichte vragen aan u te stellen
 wanneer we zaken helder willen krijgen met betrekking tot ziek zijn, symptomen en testen. Natuurlijk gelden alle rechten en plichten voor iedereen onverminderd. U hoeft ons niet te antwoorden naar waarheid en kunt weigeren op onze vraagstelling in te gaan. We hopen op uw medewerking te mogen rekenen.
 


Bovenstaande 
3 punten zijn er dus enkel op gericht om onze school open te houden en om het aantal besmettingen te minimaliseren. Er worden geen gegevens geregistreerd en/of gedeeld met of voor derden. Wij verrichten geen medische handelingen en wij respecteren de rechten van u en uw kind.
 


Heeft u als ouder of verzorger 
specifieke zorgen? Heeft u in het gezin meer risico of geldt er meer risico vanuit gezondheidsproblemen van uw kind? Overlegt u dan in ieder geval met de GGD of met uw huisarts.
 


Tot slot: bezoekers, ouders en verzorgers mogen de schoolgebouwen en het schoolplein niet zomaar betreden. Zij maken een afspraak of bespreken met een medewerker waarom ze de school wensen te betreden. Volgt u de aanwijzingen van onze medewerkers daarbij altijd op.

Contact onderhouden we verder zoveel mogelijk telefonisch, via klasbord (onze ouderapp) en via mail. 

Heeft u vragen of opmerkingen?
Mailt u dan naar: info@jozefschool-schiedam.nl of naar de betreffende medewerker. De mailadressen vindt u in de digitale schoolgids bij de downloads op deze site.


Meer over RKBS Sint Jozef