Passend onderwijs: het schoolondersteuningsprofiel

De Sint Jozefschool kent een schoolondersteuningsprofiel.
In dit schoolondersteuningsprofiel worden de mogelijkheden van RKBS Sint Jozefschool te Schiedam, onderdeel van onderwijsstichting SIKO, beschreven voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Kijk voor dit schoolondersteuningsprofiel hier.

De Sint Jozefschool is aangesloten bij samenwerkingsverband 'onderwijs dat past'. Samen met onze partners in het samenwerkingsverband zorgen we ervoor dat alle kinderen onderwijs en zorg krijgen.  Voor de website van deze partner klikt u hier.