Beleid

Jaarplan en jaarverslag

Klik hier voor het Sint Jozefschool jaarplan 2023-2024.

Klik hier voor het Sint Jozefschool jaarverslag 2022-2023.
Het jaarverslag van onze MR vindt u zodra dit is vastgesteld hier.

Klik hier voor de uitleg van een aantal afkortingen die voorkomen in onze jaarplannen en jaarverslagen.

Schoolplan

Klik hier voor het vierjarig schoolplan van de Sint Jozefschool

Onderwijsondersteuningsplan

Klik hier voor het vierjarig zorgplan van de Sint Jozefschool.
 

Identiteit

Rooms Katholiek in een modern jasje.

De Sint Jozefschool is opgericht als een Rooms Katholieke Basisschool. Dat betekent dat de normen en waarden van het Katholieke geloof de basis vormen voor het bestaansrecht van de school. 

Al vanaf de jaren 70 zijn leerlingen van alle geloven en achtergronden welkom. Vanuit onze kernwaarde Christelijke naastenliefde maken we ruimte voor iedereen. Wel moet helder blijven wat het bestaansrecht van de school is. Tien geboden en de krachtige boodschap van vergeving vormen blijvend de basis van de omgang met elkaar op de Sint Jozef.

Wellicht ten overvloede: de identiteit en bijbehorende normen en waarden staan niet ter discussie en worden geaccepteerd bij inschrijving. Bij kennismaking wordt dit uitgebreid aan nieuwe ouders toegelicht. Praktisch nemen leerlingen dus deel aan de Catechese lessen, zingen liedjes, bezoeken de vier kerkvieringen en doen bij dit alles respectvol en actief mee. Gebeden wordt er enkel door degene die dat van huis uit gewend is. Dit geldt voor kinderen en volwassenen bij onze school. Doop, communie en vormsel worden niet door de school georganiseerd. Daarvoor kunt u contact opnemen met de Rooms Katholieke Parochie (zie hiervoor het kopje partners in deze rubriek).
 

Burgerschap 

Geïntegreerde aanpak voor actief burgerschap en sociale integratie.

 

De Sint Jozefschool heeft een leerlijn samengesteld vanuit alle 'oude' kerndoelen en beschrijvingen voor actief burgerschap. Hiermee hebben wij een dekkende leerlijn en een dekkend aanbod totdat hier landelijk meer duidelijkheid en richting komt vanuit de nieuw te formuleren kerndoelen en beschrijvingen. Ons huidige beleid treft u hier.