Indeling

Nieuwe kleuters

De bouwcoördinator onderbouw deelt de nieuwe kleuters in. Om een goed beeld van uw kind te hebben en de juiste indeling daarbij te vinden is er een intakeformulier en een intakegesprek. We vragen u om daarbij altijd uw kind mee te nemen. Wij kunnen dan onze observaties meenemen bij de beslissing welke indeling de juiste is. 

Daarnaast wordt bij de indeling gelet op het leerlingaantal per groep (zowel jongsten als oudsten), of er al een broertje of een zusje bij een juf heeft gezeten, aantallen jongens en meisjes per groep (indien mogelijk) en de mogelijkheden binnen de groep, op pedagogisch en didactisch gebied. Alles om een optimale start voor kinderen te realiseren.

Wanneer er al een ander kind uit het gezin in een kleutergroep zit, wordt er gekozen voor een buurgroep die dichtbij de groep van het andere kind ligt. Meerlingen en neefjes/nichtjes worden niet in dezelfde groep geplaatst. Ook wordt er rekening gehouden met adviezen vanuit het intakeformulier of de overdrachtslijst van onze partner Komkids.

Indien mogelijk kan er rekening gehouden worden met een voorkeur van de ouders, mits dit schriftelijk is aangegeven. Er is echter geen garantie dat dit uitgevoerd kan worden.

Leerlingen die in december jarig zijn komen pas in januari. Leerlingen die in juni of juli jarig zijn komen in het nieuwe schooljaar. Dit om een rustige start van de schoolloopbaan te bewerkstelligen.

Groep 3 en 4

Bij het samenstellen van de nieuwe groepen 3 en 4 wordt het kind bekeken op de volgende punten:
1. De sociaal emotionele ontwikkeling.
2. De cognitieve vaardigheden.
3. Het tempo waarin het kind leert.
4. Het gedrag.
5. Het geslacht.
6. De combinatie van de leerlingen uit de diverse groepen.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de leerlingen zodat er gelijkwaardige nieuwe groepen ontstaan. De onderlinge verhoudingen van de groep 2 of 3 leerlingen worden geobserveerd. De leerkrachten houden hier rekening mee.

Vooraf kunt u de directie informeren waarmee wij eventueel in het bijzonder rekening mee kunnen houden bij de samenstelling van de nieuwe groepen 3 en 4. We staan open voor tips maar voor de duidelijkheid: onderwijskundige argumenten krijgen voorrang. Ook hier geldt dat niet elke wens kan worden verleend.